Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w okresie od czerwca do listopada 2018 realizowało, we współpracy z PUP w Zamościu, MCPR i GOPS-ami, zadanie publiczne "Integracja społeczna bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2018 roku" (PAI'2018). Celem była efektywna integracja społeczna z ukierunkowaniem na kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym osób bezrobotnych  (III profil pomocy - 26 uczestników PAI'2018). W realizacji programu wzięły udział grupy: z Miasta Zamość, z Gminy Sułów i Gm. Szczebrzeszyn. Dla każdej grupy edycja obejmowała 2 miesiące zajęć integracyjnych (80 godz.) z równoległym  wykonywaniem prac społecznie użytecznych (PSU- 80 godz.) w jednostkach użyteczności publicznej. Stowarzyszenie w ramach PAI'2018 przeprowadziło cykl integracyjno-edukacyjny, obejmujący: nabywanie i rozwój umiejętności społecznych, kształtowanie postawy proaktywnej, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia/ zatrudnienia wspieranego. Podczas zajęć/warszt. uczestnicy nabywali m.in. umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy lub zamieszkania, współpracy w grupie, kompetencji z zakresu odpowiedzialności i sumienności w życiu osobistym i zawodowym, zmiany postawy.  Zajęcia edukacyjno-integracyjne były dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników każdej grupy. Cotygodniowe spotkania z udziałem osób potrzebujących przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Stowarzyszenie zapewniało uczestnikom w każdym dniu zajęć/warsztatów serwis kawowy i poczęstunek.

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

l

ll

Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w okresie od czerwca do listopada 2018 realizowało, we współpr...

Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

Stowarzyszenie zrealizowało partnerski projekt "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku loka...

 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18
 • l

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • ll

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

  Piątek, 22. Luty 2019 20:44
 • Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

  Piątek, 22. Luty 2019 20:41