Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w okresie od czerwca do listopada 2018 realizowało, we współpracy z PUP w Zamościu, MCPR i GOPS-ami, zadanie publiczne "Integracja społeczna bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2018 roku" (PAI'2018). Celem była efektywna integracja społeczna z ukierunkowaniem na kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym osób bezrobotnych  (III profil pomocy - 26 uczestników PAI'2018). W realizacji programu wzięły udział grupy: z Miasta Zamość, z Gminy Sułów i Gm. Szczebrzeszyn. Dla każdej grupy edycja obejmowała 2 miesiące zajęć integracyjnych (80 godz.) z równoległym  wykonywaniem prac społecznie użytecznych (PSU- 80 godz.) w jednostkach użyteczności publicznej. Stowarzyszenie w ramach PAI'2018 przeprowadziło cykl integracyjno-edukacyjny, obejmujący: nabywanie i rozwój umiejętności społecznych, kształtowanie postawy proaktywnej, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia/ zatrudnienia wspieranego. Podczas zajęć/warszt. uczestnicy nabywali m.in. umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy lub zamieszkania, współpracy w grupie, kompetencji z zakresu odpowiedzialności i sumienności w życiu osobistym i zawodowym, zmiany postawy.  Zajęcia edukacyjno-integracyjne były dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników każdej grupy. Cotygodniowe spotkania z udziałem osób potrzebujących przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Stowarzyszenie zapewniało uczestnikom w każdym dniu zajęć/warsztatów serwis kawowy i poczęstunek.

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00