Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuuje w 2019 r. realizację projektu partnerskiego (3 Edycja) "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020.Projekt realizowany zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie i Wytycznymi wdrażania projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.


W ramach projektu wsparciem objęto łącznie 41 osób, w dwóch ścieżkach reintegracji i aktywizacji ( na koniec 2018 ) :

 

 • 21 osób  wspieranych i aktywizowanych w Klubie Integracji Społecznej (SNSwZ) oraz
 • 20 osób w ścieżce aktywizacji (MCPR) obejmującej doradztwo psychologiczne i zawodowe, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe: Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL, Asystent nauczyciela w przedszkolu z kursem komputerowym ECDL, Kucharz z egzaminem czeladniczym, Sortowacz odpadów komunalnych z kursem  operatora wózków jezdniowych).

 

Uczestnicy projektu podnosili swoje kompetencje społeczno-zawodowe, zdobywali nowe umiejętności podczas wykonywania prac społecznie użytecznych (20 uczest. KIS) i odbywania staży u pracodawców (20 uczest. proj.). Po przejściu ścieżki reintegracji i aktywizacji 10 osób podjęło zatrudnienie u zamojskich pracodawców.

Poniżej wypowiedzi części uczestników projektu:

Swój udział w projekcie "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia" odbieram jak najbardziej pozytywnie. Odświeżyłem i podwyższyłem swoje kompetencje społeczno - zawodowe, uzyskując pracę usamodzielniam się ekonomicznie, a tym samym nie korzystam ze świadczeń pomocy społecznej. Uzyskałem na nowo umiejętność pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania. Dzięki doświadczeniom zdobytym podczas udziału w projekcie pomagam innym osobom potrzebującym, będących w podobnej sytuacji jak ja, przed przyjściem do projektu. Odbudowałem i odświeżyłem swoje kontakty międzyludzkie, umiejętność pracy w zespole, obsługi komputera oraz organizowania życia osobistego i zawodowego.

Pan Arkadiusz

Biorąc udział w Projekcie bardzo dużo zyskałam, szkoląc się zdobyłam wiedzę i pracę. Jestem bardzo zadowolona z pracy, którą wykonuję. Bardzo lubię to co robię. Współpracownicy, z którymi pracuję, są bardzo mili i uprzejmi. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam wziąć udział w Projekcie.

Pani Maria

Udział w projekcie umożliwił mi spotkania z doradcą zawodowym, skorzystałam z jego fachowych opinii i pomocy. Zajęcia z psychologiem były bardzo ciekawe. Szkolenia - podstawy pracy biurowej i komputerowe dały mi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w wymaganym zakresie, niezbędnym do podjęcia stażu. Cały projekt pod względem organizacyjnym przebiegał bardzo sprawnie. Po odbyciu stażu otrzymałam umowę zlecenie na okres 4 miesięcy, co pozwoliło mi na zdobycie doświadczenia zawodowego i dało satysfakcję finansową. Nie odczuwam w chwili obecnej ciężaru wykluczenia społecznego. Jestem otwarta na podobne Projekty aktywizujące.

Pani Małgorzata

Spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu pozwoliły mi poznać swoje lepsze i słabsze strony, nad którymi należy popracować i te, które eksponować. Doradztwo w zakresie zawodowym uzmysłowiło mi jakie zawody rozpatrywać na rynku pracy z moim wykształceniem, w czym jestem dobra. Profesjonalne przygotowanie podczas szkolenia pozwoliły mi na pozytywne zdanie egzaminu ECDL, owocowało we właściwej obsłudze biura z wykorzystaniem komputera u pracodawcy. Podczas odbywania stażu otrzymałam wsparcie, pomoc i dobre rady w sprawach wykonywania pracy. Realizując staż na stanowisku pracownik biurowy miałam możliwość poznania specyfiki pracy zakładu pracy, nabyłam większego doświadczenia w obsłudze biura i komunikatywności, co zwiększa moje szanse na rynku pracy.

Zdobyta wiedza i doświadczenie przełożyły się na pozytywne zmiany w moim życiu. Po ukończonym stażu otrzymałam zatrudnienie na umowę zlecenie. Nabyte doświadczenia zachęciły mnie do dalszego poszerzania wiedzy i starania się o pracę.

Pani Elżbieta

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00