Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020


Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020  
Wsparcie i pomoc w Klubie Integracji Społecznej (KIS)- przywracanie wartości społecznych u uczestników/osób potrzebujących/będących w gorszym położeniu (dalej: U.) w danej edycji, dążenie do integracji społecznej i aktywizacji zawodowej w środowisku zamojskim, poprzez aktywne włączenie.

Grupa docelowa: 9 uczest.+ 1absolwent KIS- mieszkańcy Zamościa, osoby zagrożone społecznie/bierne zawodowo/klienci MCPR/bezrobotni zarejestrowani w PUP Zamość, w wieku aktywności zawodowej.
Uczest. proj.: zawrą i podpiszą kontrakt socjalny i IPD, dobrowolnie podpiszą deklarację: uczestnictwa i przestrzegania zasad KIS oraz reżimu sanitarnego (zgodnie z ust. o zatrud. socjal., wytycznymi GIS, MZ).
Uczest. otrzymają: środki ochrony osobistej i dezynfekujące, serwis kawowy i obiady w dniach zajęć, materiały szkol.-dydaktycz., karnety: kino, kręgle, wyjazd studyjny do PES, gadżety, obuwie i odzież.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE w KIS (celem zaspokojenia potrzeb wspieranych i aktywizow. osób):

I.1 Reintegracja społeczna 9U.: analiza potrzeb i predyspozycje uczest. - 10 kontraktów socjal. i IPD, zajęcia/warsztaty wg "Ramowy Program reintegracji w KIS" (30dni) od 16.VII. do 17.XII.2020 wymiar 4 godz.(h)/dzień, w godz. 8.30-12.30, 13.00-17.00, doradztwo specjalistyczne grup./indywid. (70h), oraz zewnętrzne formy integracji 4 aktywności: kino, kręgielnia, ZOO, wyjazd. wizyta studyjna.
I.2 Aktywizacja zawodowa 9U.:
(1) organizacja i prowadzenie prac społecznie użytecznych (PSU) od 04.VIII.2020 do 17.XII.2020 r., miesięcznie 10h/tydz. x 4tyg. = 40h/m-c, świadczenie PSU (wole od windykacji) 40h x 8,70zł/h = 348,0 zł/1U. netto (przelewy pieniężne na osobiste konta bankowe uczest.).
(2) Zatrudnienie wspierane: Instruktor reintegracji społ.-zaw., Instrukt. reintegr. zawod.-krawiec.
(3) Szkolenia zawodowe (podnoszące kwalifikacje zawodowe):

- szkolenie szwaczka/przeróbki krawieckie dla do 4U. w okresie 20.07.2020 - 10.09.2020 r., w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Zamościu. Cel: zdobycie umiejętności samodzielnego wykonywania różnych przeróbek krawieckich, do wykorzystania w życiu codziennym/ pracy. Uczest. otrzymają materiały do zajęć praktycznych, zaświadcz. o ukończonym szkoleniu wg Rozporządzenia MEN. Będą np. szyły maseczki/ wykonywać drobne usługi dla osób potrzebujących, w ramach PSU.

- szkolenie komputerowe i egzamin ECDL Base dla do 4U. w okresie 01.08.2020 - 10.10.2020, mobilne Laboratorium ECDL- prowadzi firma BJT Sp. z o.o. w Zamościu (16dni-80h), egzamin ECDL (2dni). Cel: nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej do wykorzystywania w życiu codziennym i pracy. Uczest. otrzymają: książki, użyczony - sprzęt komputer. i internet, serwis kawowy i obiady, opłacony egzamin.
4 uczest. otrzyma zakupione Notebooki/tablety na własność - doskonalenie i komunikacja elektronicz.

I.3 i 4 Upowszechnianie informacji o ofercie i usługach KIS w nowych środowiskach/ instytucjach. Seminarium i warsztaty wyjazdowe kadry oraz pracodawców ("Zatrudnienie socjalne - co dalej?").      
Na potrzeby zadania/proj., minimalizacji ryzyka zawarto "Porozumienie o współpracy partnerskiej": SNSwZ z MCPR, PUP, ZSP Nr1 Ekonomik, SZCW i Cateringową Spółdzielnią Socjalną Jagienka.

Realizacja zadania publicz./proj. "KIS- klucz do lepszego życia" będzie prowadzona z zachowaniem wytycznych GIS, Min. Zdrowia- reżim sanitarny, z poszanowaniem czynnika społecznego (jakość życia), gospodarczego (zatrudnienia) i środowiska (ekologia). Absolwenci KIS rekomendowani do pracy w PES (KIS/CIS), przedszkolu, spółdzielni socjalnej, u Partnerów zad. Ponadto uczest. kończący edycję, wymagający dalszego wsparcia i aktywizacji będą kierowani do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej w Zamościu.

Partnerski projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ?Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022?.

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00