Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi reintegracyjne, w  ramach programu MRPiPS "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022"- Edycja 2020, dofinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, który w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 realizowało Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) wraz z 4 Partnerami (MCPR i  PUP w Zamościu, SZCW i Cateringową Spółdzielnią Socjalną Jagienka).

Rezultaty zadania zakładane do osiągnięcia- zostały zrealizowane. W ramach aktywnej integracji i motywacji w KIS zrealizowano 240 godz. zajęć/warsztatów, 88 godz. doradztwa specjalistycz./ konsultacji indywidualnych, zorganizowano i przeprowadzono 1 wizytę studyjną do podmiotu ekonomii społecznej - Centrum Integracji Społecznej w Zamościu. 8 uczest. wykonywało PSU u Partnerów zad. KIS, 1 uczest. odbywa staż u pracodawcy, 1 podjęła zatrudnienie, 4 uczest. odbyło kurs komputerowy i zdało egzamin, uzyskując certyfikat ECDL Base, 3 uczest. uzyskało zaświadczenia o ukończeniu kursu szwaczka, 6 uczest. podwyższyło poziom kompetencji społeczno-zawodowej, zmieniło postawę z roszczeniowej na aktywną, nastąpił  u nich wzrost samodzielności z poprawą funkcjonowania w lokalnym środowisku (absolwent KIS), 6U. zwiększyło swoje umiejętności i motywację do podjęcia zatrudnienia, zostało przygotowanych do poruszania się na rynku pracy/w dalszej aktywizacji społeczno-zawodowej w CIS Zamość.

Realizacja zadania publicz. umożliwiła objęcie wsparciem reintegracyjnym w KIS nowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocniła uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym
9 osób wspieranych - mieszkańców Zamościa. Zakładane cele zostały osiągnięte.

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00