Seminarium ,,Zatrudnienie wspierane - szansą na aktywizację zawodową"

Piątek, 05. Listopad 2010 12:28 Nowa Szansa
Drukuj

20 - 22 października 2010 r. w miejscowości Krasnobród w Pensjonacie ,,Staś" odbyło się seminarium integracyjno-edukacyjne dla uczestników realizowanego partnerskiego zadania. Tematem seminarium było: ,,Zatrudnienie wspierane - szansą na aktywizację zawodową".

 

W spotkaniu wzięli udział realizatorzy zadania, przedstawiciele partnerskich instytucji: Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, zaproszeni goście oraz trzech przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Zaproszeni goście zaprezentowali partnerskie działania w obszarze ekonomii społecznej, a panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli 3 sektorów stanowiły płaszczyznę wymiany doświadczeń wokół zatrudnienia wspieranego. Wypracowano konkretne działania i ustalenia w zatrudnieniu wspieranym na 2011 rok.
Miłym akcentem zakończenia seminarium były podziękowania Ministra Pracy i Polityki Społecznej za aktywne działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia, kierowane do Pani Wiceprezydent Miasta Zamość Iwonny Stopczyńskiej, Pani Dyrektor MCPR Zamość Haliny Rycak, Pana Dyrektora PUP Zamość Jana Kozyry, Prezesa Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu Kazimierza Wojtowicza, Pana Przewodniczącego Zarządu Osiedla ,,Promyk" w Zamościu Leszka Łuczki oraz do Pana Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu Franciszka Josika.

 

Przedsięwzięcie seminaryjne realizowane w ramach zadania: ,,Klub Integracji Społecznej partnerem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" dofinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Programu AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU.