Klub Integracji Społecznej - animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej

Środa, 08. Lipiec 2009 12:39 Nowa Szansa
Drukuj

Od czerwca br. Stowarzyszenie SNSwZ realizuje projekt: ,,Klub Integracji Społecznej - animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej? w ramach Programu ,,Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu? dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja uczestników i promocja projektu. Działaniem inaugurującym realizację projektu był wyjazd integracyjno-edukacyjny do Częstochowy. Działania koncentrują się na grupie 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z terenu m. Zamość (bezrobotni, bezdomni, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej).

Osoby zapraszane do projektu skorzystają z:

Główny cel wdrażanego projektu: pomóc, przygotować i uświadomić zalety podejmowania działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Z pewnością uczestnicy projektu, będą mieli szansę na rozwój, poznanie i zaczerpnięcie innowacyjnych rozwiązań, które z przekonaniem w połączeniu z wysiłkiem własnym ? będą mogli przyswoić i wprowadzić w życie.