Spotkanie Wigilijne

Piątek, 24. Grudzień 2010 15:03 Nowa Szansa
Drukuj

18 grudnia 2010 r. w siedzibie Stowarzyszenia miało miejsce spotkanie integracyjne podsumowujące I Etap realizacji zadania: ,,Klub Integracji Społecznej partnerem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Zamościu i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych?
.

 

W spotkaniu wzięli udział 13 uczestników zadania, realizatorzy oraz przedstawiciele partnerskich instytucji. Małgorzata Greszta-Porębska (Koordynator projektu) omówiła najważniejsze wydarzenia projektowe. 
W okresie: sierpień ? grudzień br. został przeprowadzony cykl edukacyjno-szkoleniowy z 6 modułami tematycznymi, od akademii motywacji przez komunikację i zarządzanie własnym wizerunkiem do przedsiębiorczości 
i zatrudnienia wspieranego. Uczestnikom zadania zapewniano materiały szkoleniowe i gorące poczęstunki podczas spotkań, realizowano doradztwo. W październiku przeprowadzono 3-dniowe seminarium integracyjno-edukacyjne w Krasnobrodzie pn. ,,Zatrudnienie wspierane ? szansą na aktywizację zawodową?, które przebiegało z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i władz Miast Zamość. Warsztaty wyjazdowe do firm społecznych: Nasutów, Krężnica Jara i Chełma stanowiły dobre przykłady ?brania spraw w swoje ręce?.
Uczestnicy wytrwale podejmowali różne formy aktywności, z których trzy najaktywniejsze osoby zostały wyróżnione za postawę odpowiedzialną, aktywne zachowanie w grupie, kulturę osobistą ? przez zainwestowanie w zmianę ich wizerunku. W wyniku akceptacji Promotora zadania- MPiPS, grudniowa akcja ,,Promyk radości na święta? objęła wsparciem 14 uczestników zadania w postaci: zakupu węgla dla jednej rodziny, zaopatrzenia w leki, zakupów artykułów dziecięcych, uregulowanie zaległości za energię elektryczną (7 osobom), zapłaty czynszu mieszkaniowego 
(3 osobom).
Trzy osoby rozpoczęły szkolenie zawodowe Serwis sprzątający za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. W miesiącach listopad- grudzień 4 osobom umożliwiono wykonywanie prac społecznie użytecznych w Stowarzyszeniu i jednej u partnera zadaniowego.
Ze strony uczestników padały podziękowania za zastosowane wsparcie i instrumenty aktywizacji zawodowej. Podziękowania za wytrwałość, wysiłek w realizację I Etapu zadania, zamknęły pierwszą część spotkania.

 

Drugą część sobotniego spotkania przebiegała integracyjnie w związku
z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. Przy choince i stole obfitującym w wigilijne potrawy, w przedświątecznej zadumie
i przemówieniach, wszyscy składali sobie życzenia przełamując się opłatkiem. Jan Kozyra - Dyrektor PUP Zamość zainicjował wspólne kolędowanie pieśnią ,,Wśród nocnej ciszy?. W świątecznym nastroju, miło było dzielić radość i nadzieję nadchodzących świąt.