Warsztaty wyjazdowe

Środa, 01. Grudzień 2010 17:50 Nowa Szansa
Drukuj

W dniach 25-26 listopada br. uczestnicy zadania ,,Klub Integracji Społecznej partnerem MiejskiegoCentrum Pomocy Rodzinie w Zamościu 
i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych?
wzięli udział w warsztatach wyjazdowych: Nasutów, Krężnica Jara, Chełm. 
Warsztaty połączone z wizytami studyjnymi w wybranych miejscach rozwoju przedsiębiorczości społecznej, są ilustracją teoretyczno-praktycznej wykładni cyklu edukacyjno-szkoleniowego nt. przedsiębiorczości, form aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wrażenie na uczestnikach wizyty wywarło Przedsiębiorstwo Społeczne DOM w Nasutowie. Pełne uznanie dla form i kształtu przedsiębiorczości we Wspólnocie EMAUS i Spółdzielni Socjalnej, wyrazili uczestnicy, zwiedzając Spółdzielnię Socjalną w Krężnicy Jarej k. Lublina.

Wizytowanie i zapoznanie struktury organizacyjnej, programowej Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, stanowiły przyczynek do ,,przyjaznego, ciekawego? spojrzenia na jednostkę zatrudnienia socjalnego. Poczęstunek obiadowy przygotowany przez nowo założoną Spółdzielnię Socjalną TĘCZA w Chełmie, ugruntowuje uczestników 
w przekonaniu, że ,,jednak można i warto, trzeba tylko chcieć praktycznie działać? chociażby w formie spółdzielni socjalnej. 
Wejście do Chełmskich Podziemi Kredowych ,,Labirynt? było okazją 
do podziemnego spotkania w krainie ducha Bielucha. Z bogatymi 
i radosnymi przeżyciami mimo chłodnego listopadowego dnia, uczestnicy warsztatów wyjazdowych przybyli do Zamościa
.