Kolejny etap realizacji projektu ,,Spó?dzielczo?? - moj? szans?"

Niedziela, 14. Marzec 2010 01:00 Nowa Szansa
Drukuj

Dla grupy uczestników projektu ,,Spółdzielczość ? moją szansą?
w Janowie Lubelskim, skupionej wokół Klubu Integracji Społecznej odbędzie się szkolenie z tematyki do wyboru w dniach: 17 ? 18 marca 2010.

W dniu 17 marca br. w programie szkolenia ujęto: Formalno ? prawne aspekty działania spółdzielni socjalnej. Księgowość i rachunkowość spółdzielni socjalnych. Informacji, istotnych wskazówek praktycznych 
o środkach finansowych, ubezpieczeniach oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem ? dostarczy wykwalifikowany specjalista finansowo-księgowy, trener Aleksandra Zając.
W
Psychologiczne aspekty działania osób w obszarze ekonomii społecznej wdroży uczestników psycholog a zarazem doradca zawodowy Aneta Kozieł ? w drugim dniu szkolenia. Miejsce zajęć szkoleniowych: sala przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski.
Powyższe zajęcia zamykają cykl szkoleniowo-warsztatowy grupy janowskiej. Równolegle realizowane będą usługi doradcze dla uczestników projektu, uwzględniające zgłaszane potrzeby.
Bezpośrednich uczestników działań projektowych z różnych miejscowości Lubelszczyzny, spółdzielców socjalnych, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, przedstawicieli instytucji wspierających realizację projektu, jak również wszystkie osoby zainteresowane tematyką ekonomii społecznej, a zwłaszcza funkcjonowaniem w formie spółdzielni socjalnych ?
serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji podsumowującej projekt - 25 marca 2010 w Zamościu w Hotelu ALEX, ul. Okrzei 32.

Na co mogą liczyć uczestnicy szkoleń w projekcie ,,Spółdzielczość ? moją szansą??

Na    zgłębienie  i   zaktualizowanie    wiedzy    związanej 
z samozatrudnieniem, przedsiębiorczością i praktycznymi aspektami funkcjonowania podmiotów spółdzielczych. Otrzymują aktualne materiały szkoleniowe, informacje i wskazówki praktyczne. Inwestujący w swoją wiedzę niebawem otrzymają zaświadczenia ukończenia szkoleń, zwrot kosztów dojazdu. Ponadto mają możliwość zgłaszania usług doradczych do realizacji przez Partnera projektu ? Fundację Aktywności Obywatelskiej.